• Nguyễn Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1+2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   01698859127
  • Email:
   nguyenvanthien1983@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Nhuận Hoàng Thám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0917947983
  • Email:
   trantham1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Bọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0967830289
  • Email:
   nguyenvanbo1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn - Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0981877738
  • Email:
   nguyenthanhtrung4.121@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Khưu Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - PCXMC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0985265002
  • Email:
   khuuvanut@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 3 + 4 + 5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   01634419958
  • Email:
   phanvanduoc1972@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Thị Ngọc Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn - Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Anh Văn
  • Điện thoại:
   0 0985284200
  • Email:
   quachthingoclai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Thứ tư, 17/01/2018 - 04:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1