• Khưu Văn Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - PCXMC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0985265002
  • Email:
   khuuvanut@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tăng Văn Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4a1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   01687482430
  • Email:
   tangvanlinh1976@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Cúc Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3a2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0989894940
  • Email:
   huynhcucthuy1968@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Điển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1a2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   01688840448
  • Email:
   vcvandien.0448@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Quách Thị Ngọc Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên công đoàn - Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Anh Văn
  • Điện thoại:
   0 0985284200
  • Email:
   quachthingoclai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Thứ tư, 17/01/2018 - 04:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1