• Nguyễn Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1+2
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   01698859127
  • Email:
   nguyenvanthien1983@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm 5A2
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0963272298
  • Email:
   phanthanhdu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Phạm Vũ Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   01279791678
  • Email:
   tranphamvuxuyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Lân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0964129454
  • Email:
   lethilan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Việt Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0985284215
  • Email:
   lamviettai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thành Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên KH-LS-ĐL
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   01697251120
  • Email:
   huynhthanhquang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Út Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm 1A1
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0977706915
  • Email:
   nguyenthiutnhi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỷ - y tế học đường
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   01686664643
  • Email:
   nguyenvanhieu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Diệp Minh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   01663042552
  • Email:
   diepminhthuan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thái Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Không
  • Điện thoại:
   0973223557
  • Email:
   phanthithaitran@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Nhuận Hoàng Thám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0917947983
  • Email:
   trantham1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Bọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0967830289
  • Email:
   nguyenvanbo1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn - Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng thể dục thể thao
  • Điện thoại:
   0981877738
  • Email:
   nguyenthanhtrung4.121@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Thứ tư, 17/01/2018 - 04:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 1